Suuntana Viro 2016 - 2017

Suuntana Viro 2016-2017

Suuntana Viro esiselvityshankkeen aikana etsittiin sopivia yhteistyökumppaneita virolaisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena olivat virolaiset mielenterveysyhdistykset. 

Hankkeen myötä Välke ry:llä on aiempaa enemmän tietoa mm. Viron kulttuurista ja historiasta. Sillä on mainittujen virolaisten yhteisöjen lisäksi tietoa myös muista virolaisista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä tai muista yhteisöistä sekä ammatillisista toimijoista. Ehkä kaikkein merkittävimpänä saantina ovat kuitenkin yhteydet niihin yksittäisiin ihmisiin Virossa, jotka tekevät työtä oman maansa vammaisten olojen ja kohtelun parantamiseksi. 

Hanke saavutti tavoitteensa löytää kansainvälistä yhteistyötä haluavia, ja siihen kykeneviä, kansalaisjärjestöjä Virosta. Vaikka varsinaisia aiesopimuksia tulevasta yhteistyöstä ei yhdenkään järjestön kanssa laadittu, halukkuus yhteistyöhön on Välke ry:n tiedossa. Esiselvityshanke SuVi antoi kokemusta virolaisten kanssa kommunikoinnista ja asioiden eteenpäin viemisestä.

Jatkosuunnitelmia tulevaisuuden toimista on mietitty ja työstetty hankkeen toteuttamisen jälkeen. 

 

 

SuVi-Tartto.jpg

VÄLKE RY:n toiminnanjohtaja Petri Kokko on juuri antanut tuliaislahjaksi outokumpulaista Elna Sivukarin keramiikkaa Tartu Puuetega inimeste Kodan toiminnanjohtaja Senta Michelsonille. Taustalla PIK:n nuorisokuoro

Yhteistyössä 

veikkaus_logo.png  69efa86c-mtkl_jasenyhdistys_logo.png

leader.jpg

  sivis.png

Toimintamme

lähtökohtina ovat  tasa-arvoisuus, vertaistuki ja kokemusasiantuntemus.

Jokaisella on oikeus mielen hyvinvointiin.

Olemme

Outokummun, Polvijärven ja Liperin alueen mielenterveyskuntoutujien edunvalvontajärjestö.

Olemme verkottuneet paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

VÄLKE RY

Kuvernöörinkatu 1
83500 OUTOKUMPU

050 363 5534
petri@valkery.fi